Back
Pæle til ny bro Ryå         Havnen som mødested            Konerne glibede          Arbejdet på havnen            Stranding            Afbarkning           Altid aktivitet            Havnemiljø            Aftenstemning           Syv mand i et hold           Tørrestativ        Mange både            Roligt vand             Tørrestativer        Pælene ligger klar

 

Gjøl Skole

Gjøl Skole blev etableret i 1968, da de tre tidligere skoler på Gjøl blev lagt sammen til en. Skolen var med til at samle alle øens beboere i ét fællesskab, og da der senere blev bygget en børnehave og idrætshal i forbindelse med skolen, blev skolen og de mange idrætsforeninger et vigtigt samlingssted for alle på Gjøl.
De tre første skoler på Gjøl var Nordre Skole (1890-1968), Gjøl Vestre Skole (1904-1968) og Østre Skole (Bankbygningen) (1905-1968). Skolernes problemer begyndte i Nordre Skole i 1954, hvor man måtte klare sig med vikarer, da det ikke var muligt at få en fast lærer. I 1966 begyndte skoleledelserne at fordele de forskellige klasser på skolerne. Den ansvarlige skolekonsulent i Hjørring mente ikke, der var behov for en centralskole på Gjøl, men sognerådet på Gjøl henvendte sig så til undervisningsminister K.B. Andersen, der ikke var i tvivl om behovet for en skole på Gjøl, så den blev straks godkendt. På hver af de tre skoler var der to klasser: store klasse, som gik i skole fire dage om ugen om vinteren og to dage om sommeren – og den lille klasse gik fem dage om sommeren og to om vinteren. Gjøl Skole blev i 1968 bygget til at fire klasser kunne undervises, og eleverne skulle fra femte klasse undervises på Lindholm Skole, men efter kommunalreformen i 1970 skulle de fordeles rundt på andre skole i Aabybro Kommune, hvor der var plads. Det var ikke tilfredsstillende.
Skolen blev bygget uden en gymnastiksal, da byens borgere mente, at der var behov for en sportshal, som også kunne bruges til klubaktiviteter. Idrætshallen blev bygget og indviet i 1972, og skoleeleverne kunne derefter få gymnastikundervisning i hallen.
I 1970 fik skolen sin første førstelærer. Det blev Tage Nielsen, og i 1972 blev han afløst af Poul Erik Balsby, og samtidig blev skolen udvidet med en børnehaveklasse og et formningslokale. Efter årelange forhandlinger lykkedes det også borgerne på Gjøl at få kommunalbestyrelsen i Aabybro Kommune overbevist om, at eleverne i 5.-7. klasse skulle undervises på Gjøl, og i 1977 var den nye tilbygning klar til også at modtage eleverne fra 5.-7.klasse. Der blev indrettet tre faglokaler og et bibliotek. I 1993-1994 blev der afsat penge til en omfattende renovering. Poul Erik Balsby blev i den anledning udnævnt til skoleinspektør, som han var indtil 1992, hvor han blev afløst af Karin Svenson.

 

Gjøl Gymnastik og Boldklub

Beboerne på Gjøl var allerede i 30'erne i stand til at stille flere gymnastikhold, og siden da har flere motionsdiscipliner samlet byens borgere til socialt samvær. I 1934 blev flere af de lokale idrætsforeninger samlet i Gjøl Gymnastik og Boldklub, GGB. I 1971 var foreningen sammen med mange andre frivillige og skolen med til at bygge idrætshallen, hvor skolens elever kunne få gymnastikundervisning.

 

Back
Grundlovsmøde i præstegården 1913  Sognegården          Præst med messehagel            Præsten           Pastor Gissel med Frue            Pastor Flensted Konfirmation 1975            Rygside af messehagel.            Kirken            Kirken           Det Bruunske Kapel            Graverne           Graverne            Graverne

 

Back
Gjøl Ro og Kajakklub        GSK           Strikkeklub 1995               Strikkeklub 1911               Spejderaften          Spejderne 2                Lokal historisk 2                Lokal historisk 1                Spejderne 1                Frysehus Østerkær                Frysehus ved Torpet                Forsamlingshuset                Alice D                Alice C                Alice B                Alice A                2014-11-21 12.13.07                2014-10-29 16.32.49

Tak til Limfjordsmuseet i Løgstør for hjælp med foto.