Havnen som mødested

Havnen var og er et af de faste mødesteder for byens borgere. Her ankom GØL-båden fra 1908-1940 hver dag med friske varer fra Aalborg, og i mange år var havnen en fælles arbejdsplads, hvor fiskere mødtes for at hjælpe hinanden med pæle, ruser, garn og både. Øens beboere rundede ofte havnen for at se, om der var friske fisk til middagen, og nu runder mange gjølboere havnen for at se på vandet og vejret. Nogle skal lige vurdere, om vejret egner sig til en rotur, eller om der kan surfes.

 

Back
Vestre Skole 1940              1995 1. klasse              Gjøl Vestre Skole 3                  Gjøl skole ansættelse af Karin Svendson 2                  Gjøl skole 3 generationer                  Gjøl Skole 2 (1)                  Gjøl Skole 1                  Gjøl Nordre Skole 3 (1)                  Gjøl Nordre Skole 1                  Gjøl Skole                     Gjøl Vestre Skole 2                     Gjøl Østre Skole 5                     Gjøl Skole 2                     Gjøl Skole 1                     Gjøl Nordre Skole 2

 

Gjøl Gymnastik og Boldklub

Beboerne på Gjøl var allerede i 30'erne i stand til at stille flere gymnastikhold, og siden da har flere motionsdiscipliner samlet byens borgere til socialt samvær. I 1934 blev flere af de lokale idrætsforeninger samlet i Gjøl Gymnastik og Boldklub, GGB. I 1971 var foreningen sammen med mange andre frivillige og skolen med til at bygge idrætshallen, hvor skolens elever kunne få gymnastikundervisning.

 

Back
Grundlovsmøde i præstegården 1913  Sognegården          Præst med messehagel            Præsten           Pastor Gissel med Frue            Pastor Flensted Konfirmation 1975            Rygside af messehagel.            Kirken            Kirken           Det Bruunske Kapel            Graverne           Graverne            Graverne

 

Foreninger på Gjøl

I perioden fra 1900-2000 har der været utallige etablerede fællesskaber og foreninger på Gjøl. I mange år blev de mange fællesskaber etableret for at løse praktiske arbejdsopgaver i fællesskab, men efterhånden som byens borgere fik mere fritid, voksede antallet af foreninger, hvor fritidsinteresserne samlede beboerne i nye fællesskaber.

Tak til Limfjordsmuseet i Løgstør for hjælp med foto.