Havnen som mødested

Havnen var og er et af de faste mødesteder for byens borgere. Her ankom GØL-båden fra 1908-1940 hver dag med friske varer fra Aalborg, og i mange år var havnen en fælles arbejdsplads, hvor fiskere mødtes for at hjælpe hinanden med pæle, ruser, garn og både. Øens beboere rundede ofte havnen for at se, om der var friske fisk til middagen, og nu runder mange gjølboere havnen for at se på vandet og vejret. Nogle skal lige vurdere, om vejret egner sig til en rotur, eller om der kan surfes.

 

Back
Vestre Skole 1940              1995 1. klasse              Gjøl Vestre Skole 3                  Gjøl skole ansættelse af Karin Svendson 2                  Gjøl skole 3 generationer                  Gjøl Skole 2 (1)                  Gjøl Skole 1                  Gjøl Nordre Skole 3 (1)                  Gjøl Nordre Skole 1                  Gjøl Skole                     Gjøl Vestre Skole 2                     Gjøl Østre Skole 5                     Gjøl Skole 2                     Gjøl Skole 1                     Gjøl Nordre Skole 2

 

Back
GGB 5            GGB 9            GGB 7            GGB 6            GGB 8            Jubilæum GGB D            Jubilæum GGB C            Jubilæum GGB B            Jubilæum GGB A            Motionscenter           Flinke værter          Kaj Christensen         Hallen tilbygning c            Hallen tilbygning B            Hallen tilbygning A            GGB ombygning B            GGB ombygning            GGB Ole Hermansen            GGB Morten Iversen            GGB Formand Ole Hermansen A          GGB Formand Kristian Munk A                   GGB D                  GGB Byggeri 3                  GGB Byggeri 1                  GGB A                  GGB Formand Lars Bo                GGB C

 

Kirken

Gjøl Kirke har siden 1100-tallet været et af de væsentligste samlingssteder på Gjøl. Kirken er en Paradiskirke bygget af mester Göti af sten fra Vesterkæret og Ulvedybet. I 1450 blev tårnet bygget til, og i 1873 våbenhuset bygget om til det, vi ser i dag.

 

Back
Gjøl Ro og Kajakklub        GSK           Strikkeklub 1995               Strikkeklub 1911               Spejderaften          Spejderne 2                Lokal historisk 2                Lokal historisk 1                Spejderne 1                Frysehus Østerkær                Frysehus ved Torpet                Forsamlingshuset                Alice D                Alice C                Alice B                Alice A                2014-11-21 12.13.07                2014-10-29 16.32.49

Tak til Limfjordsmuseet i Løgstør for hjælp med foto.