Back
Pæle til ny bro Ryå         Havnen som mødested            Konerne glibede          Arbejdet på havnen            Stranding            Afbarkning           Altid aktivitet            Havnemiljø            Aftenstemning           Syv mand i et hold           Tørrestativ        Mange både            Roligt vand             Tørrestativer        Pælene ligger klar

 

Back
Vestre Skole 1940              1995 1. klasse              Gjøl Vestre Skole 3                  Gjøl skole ansættelse af Karin Svendson 2                  Gjøl skole 3 generationer                  Gjøl Skole 2 (1)                  Gjøl Skole 1                  Gjøl Nordre Skole 3 (1)                  Gjøl Nordre Skole 1                  Gjøl Skole                     Gjøl Vestre Skole 2                     Gjøl Østre Skole 5                     Gjøl Skole 2                     Gjøl Skole 1                     Gjøl Nordre Skole 2

 

Gjøl Gymnastik og Boldklub

Beboerne på Gjøl var allerede i 30'erne i stand til at stille flere gymnastikhold, og siden da har flere motionsdiscipliner samlet byens borgere til socialt samvær. I 1934 blev flere af de lokale idrætsforeninger samlet i Gjøl Gymnastik og Boldklub, GGB. I 1971 var foreningen sammen med mange andre frivillige og skolen med til at bygge idrætshallen, hvor skolens elever kunne få gymnastikundervisning.

 

Kirken

Gjøl Kirke har siden 1100-tallet været et af de væsentligste samlingssteder på Gjøl. Kirken er en Paradiskirke bygget af mester Göti af sten fra Vesterkæret og Ulvedybet. I 1450 blev tårnet bygget til, og i 1873 våbenhuset bygget om til det, vi ser i dag.

 

Foreninger på Gjøl

I perioden fra 1900-2000 har der været utallige etablerede fællesskaber og foreninger på Gjøl. I mange år blev de mange fællesskaber etableret for at løse praktiske arbejdsopgaver i fællesskab, men efterhånden som byens borgere fik mere fritid, voksede antallet af foreninger, hvor fritidsinteresserne samlede beboerne i nye fællesskaber.

Tak til Limfjordsmuseet i Løgstør for hjælp med foto.