Godt samarbejde og handlekraftige fællesskaber har siden 1800-tallet skabt
udvikling på Gjøl, og sådan er det stadig.

Gjøl var indtil 1940 en ø på cirka 4150 tdr.land. - svarende til knap 23 kvadratkilometer i Limfjorden.

I 1919 blev Gjøl forbundet til naboøen Øland via en dæmning, og i 1940 blev Gjøl med omfattende dræning på et område nord for øen gjort landfast med Vendsyssel.

1. februar 1901 var der 42 gårde og 110 huse på Gjøl, og der boede 803 mennesker. De fleste mennesker var beskæftiget med landbrug eller dertil hørende fag som for eksempel karl eller hyrde. Nogle kvinder blev i folketællingerne optalt som syerske.

I de efterfølgende 30 år voksede antallet af fastboende på Gjøl til 1035 fordelt på 215 husstande.
I samme periode fordelte beboerne sig på flere erhverv. Nogle specialiserede sig indenfor byggeri og blev murer, snedker eller smed. Andre forsøgte at klare sig som fiskere og nogle blev beskæftiget med handel i forretninger, i sparekassen eller med transport.